Ośrodek Doskonalenia Kadr

Ośrodek Doskonalenia Kadr działa pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz znajduje się w ewidencji Urzędu Służby Cywilnej w Warszawie, jako jednostka szkoleniowa upoważniona do organizowania i prowadzenia szkoleń BHP w służbie cywilnej.

Partnerzy Dieta Cambridge, Superdieta , Ośrodek Doskonalenie Kadr ,